شما می توانید با اضافه پارچه های لباستان یک کوسن زیبا درست کنید.

بردوک - ارمغان فائزی:

درست کردن کوسن با لبه توری

وسایل لازم:


  •     پارچه طرح دار
  •     پارچه ساده
  •     تور
  •     قیچی
  •     نخ
  •     سوزن
  •     سوزن ته گرد
  •     چرخ خیاطی
  •     پنبه

مراحل ساخت

درست کردن کوسن با لبه توری

1. پارچه گلدار را به شکل مربع و در اندازه مورد نظرتان ببرید. با سوزن ته گرد دور تا دور پارچه را مطابق عکس، تور بزنید.

درست کردن کوسن با لبه توری

2. با چرخ خیاطی تور را روی لبه های پارچه بدوزید.

درست کردن کوسن با لبه توری

3. پارچه ساده را به اندازه پارچه طرحدار ببرید.

درست کردن کوسن با لبه توری

 4. پارچه ساده را روی پارچه تور دوزی  شده قرار دهید و با سوزن ته گرد آن ها را بهم وصل کنید.

درست کردن کوسن با لبه توری
5. دو پارچه را با چرخ خیاطی بهم بدوزید. فضای کوچکی را باز بگذراید تا از آنجا کوسن را با پنبه پر کنید.

درست کردن کوسن با لبه توری

6. لبه های کوسن را مطابق عکس برش بزنید.

درست کردن کوسن با لبه توری
7. کوسن را به روی اصلی اش برگردانید.

درست کردن کوسن با لبه توری

درست کردن کوسن با لبه توری

8. داخل کوسن را از پنبه پرکنید.

درست کردن کوسن با لبه توری

9. فضای باز کوسن را با نخ و سوزن بدوزید.

درست کردن کوسن با لبه توری

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه