آموزش گل رز قلاب بافی

ایران بانو دات کام

آموزش گل رز قلاب بافی گل رز قلاب بافی گل قلاب بافی شده, آموزش قلاب بافی, بافت گل قلاب بافی

این نقشه راهنمای بافت است

 آموزش گل رز قلاب بافی - تصویر 2

آموزش تصویری و گام به گام این گل سر را هم ببینید

 آموزش گل رز قلاب بافی - تصویر 3

با استفاده از نخ وسوزن قسمت پایین وساده کار را کوک بزنید وبعد کوک را بکشید تا چین بخورد و

بعد به آن شکل دهید تا مثل گل رز شود

 آموزش گل رز قلاب بافی - تصویر 4

 آموزش گل رز قلاب بافی - تصویر 5

بعد به انتهاش کش مو وصل کنید............

 آموزش گل رز قلاب بافی - تصویر 6

این هم تصویر نهایی کار.....

آموزش گل رز قلاب بافی گل رز قلاب بافی گل قلاب بافی شده, آموزش قلاب بافی, بافت گل قلاب بافی

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه