تصویر زیر مربوط به ضبط قسمت‌هایی از سریال در حال ساخت «پایتخت ۴» است. منبع: ایسنا.

ارسطو در چین!!

 

تصویر زیر مربوط به ضبط قسمت‌هایی از سریال در حال ساخت «پایتخت ۴» است.

 

1-Chin[Nayabfun.com]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه