اگر صندلی های قدیمی در منزل دارید که نشیمنگاه آن ها چوبی است، می توانید برای آن ها رومبلی درست کنید تا هم ظاهر جدیدی به آن ها ببخشید هم نشستن روی آن راحت تر باشد.

بردوک - ارمغان فائزی: اگر صندلی های قدیمی در منزل دارید که نشیمنگاه آن ها چوبی است، می توانید برای آن ها رومبلی درست کنید تا هم ظاهر جدیدی به آن ها ببخشید هم نشستن روی آن راحت تر باشد. این خودآموز را دنبال کنید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

وسایل لازم:


  •     پارچه برای رومبلی
  •     فوم فشرده و قطر دار
  •     چسب فوم
  •     منگنه بادی
  •     قیچی
  •     مقوا
  •     متر
  •     پیچگوشتی

مراحل ساخت:

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

ابتدا با پیچ گوشتی، نشیمنگاه صندلی را در بیاورید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

مقوای محکمی را زیر نشیمنگاه چوبی که از صندلی جدا کرده اید، بگذارید و آنرا ببرید، دقت کنید که مقوا کاملا اندازه نشیمنگاه نباشد و کمی از اطراف با آن فاصله داشته باشد.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

مقوایی که در مرحله قبل بریدید را روی فوم فشرده بگذارید و آنرا نیز به همان شکل، ببرید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

اسپری چسب فوم را به سطح بیرونی نشیمنگاه چوبی و یک طرف فوم ببزنید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

چند ثانیه صبر کنید تا چسب کمی خود را بگیرد، سپس فوم را به سطح نشیمنگاه چوبی بچسبانید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

 با متر فوم را اندازه بگیرید تا ببینید برای هر کدام از صندلی ها، پارچه در چه ابعادی ببرید. دقت کنید که  فضای لازم برای تا کردن پارچه به سمت زیرین نشیمنگاه را در نظر بگیرید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

پارچه ای رو مبلی در ابعاد لازم بریده اید را پهن کنید و نشیمنگاه چوبی و فوم را روی پارچه بگذارید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

از یک طرف شروع به منگنه کردن پارچه در نشیمنگاه بکنید. دقت کنید که پارچه صاف باشد و چروک نیفتد. upholster-chair11

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

بعد از اینکه پارچه را به چهار طرف منگنه کردید، مانند عکس بالا می شود.  

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

با قیچی تکه های اضافی  پارچه را ببرید. دقت کنید کمی از پارچه باقی بماند.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

باقی پارچه را مطابق عکس به چوب منگنه کنید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

پس از اتمام کار، نشیمنگاه چوبی را در جای مناسب روی صندلی نصب کنید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه