تابلو های چوبی حیرت انگیز و برجسته

تابلو های چوبی حیرت انگیز و برجسته

خانواده هنرمند دوبوویک در روسیه با همکاری هم تابلو های نفیس برجسته چوبی خلق میکنند. این خانواده در شهر بریانسک زندگی میکنند و از سال ۱۹۹۶ به تهیه این تابلو هایچوبی خارق العاده مشغولند. بیشتر آثار آنها در سایز ۶۰ در ۹۰ تهیه میکنند. تهیه هر تابلو ماه ها زمان میبرد و تا بحال بیش از ۲۰۰ اثر تهیه کرده اند.

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

Wooden boards astounding and outstanding

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه