تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر

 

به نقل از نایاب فان بامداد دو روز پیش ماموران شهرداری تهران بر اساس اجرای حکم تخریب طبقه منفی سه و طبقه هفتم پاساژ علاءالدین برای تخریب حدود ۲۰۰ مغازه مجتمع تجاری علاءالدین تهران در طبقات منفی سه و هفتم که به صورت غیرقانونی احداث شده اند، به این مجتمع تجاری رفتند. ماموران شهرداری که از ساعت ها قبل در مقابل پاساژ حضور داشتند، بعد از انجام اقدامات لازم، گروه گروه با کلنگ و پُتک و دستگاه های بُرش آهن وارد این مجتمع تجاری شدند. نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی همه ورودی ها به خیابان جمهوری و اطراف آن را مسدود کرده بودند.

برخی از مغازه داران این مجتمع تجاری که از ساعت ها قبل در محل حضور یافته بودند، بعد از مشاهده ورود ماموران شهرداری به داخل پاساژ، از سوی ماموران پلیس به سمت دیگر خیابان هدایت شدند. به غیر از خودروهای متعلق به شهرداری تهران، ماشین های آتش نشانی و اورژانس تهران نیز در محل حضور داشتند.

مجتمع تجاری علاءالدین یکی از بزرگترین مراکز عرضه گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در تقاطع خیابان های جمهوری اسلامی و حافظ در مرکز تهران واقع است و در مجموع حدود یک هزار و ۱۰۰ باب مغازه دارد. عکس های امیر خلوصی عکاس ایسنا از تخریب دو طبقه از مجتمع تجاری علاءالدین که حاشیه هایی را نیز بدنبال داشت را در زیر می بینید.

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 1

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 2

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 3

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 4

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 5

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 6

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 7

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 8

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 9

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 10

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 11

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 12

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 13

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 14

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 15

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 16

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 17

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 18

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 19

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 20

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 21

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 22

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 23

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 24

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 25

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 26

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 27

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 28

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 29

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 30

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 31

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 32

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 33

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 34

 

تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین به روایت تصویر - تصویر 35

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه