تست هوش جالب: تفاوت ها را بیابید!

یک عکاس ماهر در آفریقا مشغول شکار لحظه ها می باشد!

دو عکس از او به دستمان رسیده که با هم تفاوت هایی دارند. آیا می توانید بگویید دقیقا چند تفاوت؟

تست هوش جالب: تفاوت ها را بیابید!

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست:

این تصاویر با هم 6 تفاوت دارند:

تست هوش جالب: تفاوت ها را بیابید!

تهیه و گردآوری : گروه سرگرمی پرداد / منبع : آی هوش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه