تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر)

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر)

عکس های جالب و بامزه ای که یک مادر با ذوق از زندگی خود و دختر دو ساله اش با عنوان “زندگی پرهیجان من و مامان” منتشر کرده را در ادامه مطلب می بینید. این رویدادها هرچند اغراق آمیز به تصویر کشیده شده اند اما تماما الهام گرفته از ماجراهای واقعی زندگی این مادر و دختر هستند …


تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 1

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 2

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 3

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 4

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 5

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 6

 

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 7

 

تصاویری زندگی پرهیجان من و مامان (طنر) - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه