جملات قصار بزرگان سری 10

جملات قصار بزرگان سری 10 - تصویر 1

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

حقیقت ندارد،زمانی که

انسان پیر میشوداز رویاهایش دست میکشد ،

بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست میکشد، پیر میشود.

گابریل گارسیا مارکز

.................

از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد ، لذت ببر

و وقتی نوبت دره فرا رسید ، از دره لذت ببر ...

دره چه اشکالی دارد ؟ پایین بودن چه اشکالی دارد؟

آن به معنی استراحت است .

قله یعنی "هیجان" و هیچ کس نمی تواند ،

مـــدام در "هیجان" باشد ... !

اوشو

...

راست است که

صاحبان دل های حساس نمی میرند...

بلکه بی هنگام ناپدید میشونــد.

احمد شاملو

.....

هرگز چیزی را توضیح ندهید؛

دوستانتان به آن نیازی ندارند و

دشمنانتان شما را باور نخواهند کرد.

آلبرت هابارد

..........

معیار واقعی ثروت ما این است

که اگر پولمان را گم کنیم،چقدر می ارزیم...!

آبراهام لینکلن

.......

وقتی کسی عاشق باشد،

همیشه با فريب دادن خودش شروع می کند و

همیشه با فريب دادن دیگران به پایان می رساند.

این چیزیست که مردم اسمش را یک رابطه عاشقانه می نامند.

اسکار وایلد

.....

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮑﻦ ..

ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ

ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ ...

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ..

ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ ..

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ.

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩش ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ...

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ

ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍن ﺑﺎﺷﺪ ..

ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ ..

ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ ،

ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ...

ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ ،

ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ...!

سیمین بهبهانی

.......

در سیاره کوچک ما ...

"عـقـایــد" بیش از طاعون و زلزله موجب بلایا شده اند .

ولــتـر

...

گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت

مثل یاد، مثل خاطره،مثل لبخند

رفتنت ماندنی و با ارزش می شود، وقتی که باید بروی، بروی

و ماندنت پوچ و بی فایده است، وقتی که نباید بمانی، بمانی ...

آنا گاوالدا

........

گاهی وقت ها دلت می خواهد با یکی مهربان باشی

دوستش بداری و برایش چای بریزی

گاهی وقت ها ، دلت می خواهد یکی را صدا کنی

بگویی سلام ، می آیی قدم بزنیم ؟!

گاهی وقت ها دلت می خواهد یکی را ببینی

شب بروی خانه بنشینی ، فکر کنی و کمی برایش بنویسی

گاهی وقت ها ، آدم چه چیزهای ساده ای را ندارد ...!

افشین صالحی

........

این اندرز من است: هرکه می خواهد پرواز را بیاموزد،

باید ابتدا ایستادن و رفتن و دویدن و بالارفتن و رقصیدن را بیاموزد،

پرواز را نمی توان پرید.

فریدریش نیچه

.....

کمی دیوانگی، برای برداشتن گامی دیگر، همیشه لازم است ...

پائولو کوئیلو

........

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند؛

دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج

تقریبا هر چیزی می تواند سبب جدائی آن ها شود.

سامرست موام

.........

هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را

تا سطح خودشان پایین می کشند،بعد با تجربه ی

یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند...!

مارک تواین

......

جهان سوم جایی است ،

که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی ،

خانه ات خراب خواهد شد و اگر بخواهی خانه ات را

آباد کنی باید در تخریب مملکتت بکوشی ...!

دکتر محمود حسابی

.......................

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع:

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه