خوشبختی در گرو تصمیم شماست

ایران بانو دات کام
خوشبختی در گرو تصمیم شماست,
آیا می دانستید كه غیر از مسائل و مشكلات مالی بزرگترین تهدید برای یك رابطه شاد میان همسران منفی نگری یكی از طرفین است؟
وقتی یكی از زوجین منفی نگر باشد دیر یا زود چه موضوع مثبت و خوشحال كننده ای در زندگی باشد و چه نباشد رابطه شادابی خود را از دست خواهد داد.
چنین فردی در هر وضعیتی نهایتاً یك مورد منفی پیدا خواهد كرد و صرفنظر از كوچك بودن موضوع به نوعی هم طرف مقابل را مقصر می داند.حالا اگر این موضوع به شیوه ای مثبت و خوب مورد استفاده قرارگیرد شاید بتوان از آن در اصلاح و یا به عبارتی ترمیم رابطه استفاده كرد.
اما در بسیاری اوقات فرد منفی نگر از این مورد استفاده كرده و به طور مكرر آن را مطرح می سازد و نهایتاً از نظر او هیچ جنبه مثبتی در زندگی مشترك وجود نخواهد داشت.
حالا اگر بخواهیم رفتار فرد منفی نگر را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم كه چنین فردی كه فقط كمبودها و نقایص را می بیند در رفتارش هم سعی می كند به شیوه نادرستی مرتباً در حالت دفاعی به سر ببرد.
او مدام نگران است و كم كم احساساتش به گونه ای می شوند كه دیگر جایی برای محبت و علاقه باقی نخواهد ماند.پس از مدتی نیز محیط و شرایط را برای خود و همسرش به قدری دشوار می سازد كه هیچ كس تمایل ندارد با او زندگی كند.
پس رابطه پس از مدتی به قدری سرد و بی روح می شود كه یكی از طرفین می گوید «بس است. دیگر نمی توانم این رابطه را ادامه دهم.»
افراد منفی نگر اصولاً هدفی را برای خود قرار داده و عنوان می كنند كه اگر به آن هدف كه می تواند دانشگاه- ازدواج- شغل خوب و یا... برسند خوشحال و راضی خواهند بود در صورتی كه این طور نیست و اینها فقط بهانه ای برای رفتار و افكارشان است.
این گونه افراد همواره خوشبختی را در جایی خارج از خود و به عبارت دیگر در جایی دور جستجو می كنند. در افراد دیگر، در مكانهای دیگر و با شرایط دیگر.
هر یك از ما افراد خوشحال و خوشبختی می شناسیم كه از زندگی راحت و مرفهی برخوردار نیستند اما با همفكری و صداقت زندگی خوب و شادی را برای خود و همسرشان مهیا كرده اند. آنها نمی گذارند كه مسایل مالی تأثیری در خوشبختی شان داشته باشد.
پس تا وقتی رابطه ای زنده است باید خوشحال بود و زندگی كرد.افراد منفی نگر علاوه بر اینكه دیگران را نیز دوست ندارند به گونه ای برخورد می كنند كه كسی هم اطرافشان و برایشان نمی ماند.
یكی از مشكلات آنها این است كه خطا و اشتباه دیگران را نمی بخشند. و همواره در ناراحتی های گذشته سیر می كنند و از لذتهای زمان حال نیز بهره ای نمی برند.
چنانچه فردی در نگهداشتن دوستان- همسر و همكاران خود دچار مشكل باشد یعنی در منزل و محل كار مشكل دارد و به عبارت دیگر زندگی برایش دشوار می شود. شاید شما هم در مواردی بخواهید از افكار منفی رهایی یابید. اگر اینطور است به نكاتی كه ارائه می كنیم توجه نمایید.
قبل از آن بهتر است خاطر نشان كنیم كه منفی نبودن به معنی مثبت بودن است. انتخاب كنید كه می خواهید بدبین باشید یا خوش بین. می خواهید نیمه پر لیوان را ببینید یا نیمه خالی آن را.
بدانید كه منفی نگری و بدبینی بدیهای جهان را به سمت شما جذب می كند و خوش بینی بر عكس. پس با انتخاب امروزتان موفقیت ها یا شكستهای آینده تان را پیش بینی كنید.
و برای داشتن زندگی بهتر باید مثبت فكر كنید و از منفی ها بگذرید. حال به نكات زیر توجه نمایید:
▪ بدانید كه احساس خوب به دنبال افكار خوب می آید. پس مثبت و خوب فكر كنید تا خوشحال باشید.
▪ خوشبختی در گرو یك تصمیم است. آن هم تصمیمی كه شما باید بگیرید.
▪ حالا هر آنچه را قابل به تغییرش هستید به سمت خوب و مثبت حركت دهید.
▪ در مورد آنچه نمی توانید تغییر دهید تلاش نكنید و به جهان هستی و پروردگار اعتماد و توكل نمایید.
▪ همواره در هر موردی به جای نكات منفی به دنبال مثبتها بگردید. هرچند كه آن نكات مثبت كوچك باشند.
▪ افكار و تفسیرهای منفی را برای خود نگهدارید اما مثبتها را عملی سازید.
▪ گذشته را پشت سر بگذارید و در زمان حال زندگی كنید.
▪ دیگران را آن گونه كه هستند دوست بدارید!

منبع : روزنامه کیهان

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه