دو نشانه امیدبخش در اولین جلسه دولت روحانی

این که دو جلسه کابینه در هفته اختصاصاً با موضوع اقتصاد برگزار خواهد شد، نشان می دهد دولت جدید اهمیت اقتصاد و مشکلات پرشمار آن را دریافته و برایش برنامه دارد. اما مهم تر این که ، رئیس جمهور در همین جلسه اول دستور داد که سایر تصمیمات وزرا نیز باید بر مبنای مصوبات جلسات اقتصادی اتخاذ شود و تابعی از آن باشد.

پول نیوز ؛ زهرا نظری مهر – اولین جلسه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی ،به دو دلیل واضح نشان داد “اقتصاد” اولویت جدی کابینه جدید است:

۱ – طبق آنچه رئیس جمهور گفته است ، در نخستین جلسه کابینه ، اولین مصوبات مربوط به اقتصاد و معیشت مردم در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است تا در ماه های باقی مانده از سال ، مردم در تأمین این اقلام مشکل نداشته باشند.

قابل ذکر این که در اواخر دولت قبل ، اهمالکاری هایی در برنامه ریزی برای تأمین کالاهای اساسی مردم در نیمه دوم امسال وجود داشت و نیاز بود دولت جدید به فوریت در این باره تصمیم گیری کند.

دولت جدید ، خوشبختانه ، تصمیم گیری در این باره را به جلسه دوم و سوم موکول نکرد و تصمیمات مربوط به کالاهای اساسی را در همین جلسه نخست اتخاذ کرد تا نشان دهد اهل “تسویف”* نیست.

Rohani[Www.KamYab.Ir]

۲ – رئیس جمهور در نخستین جلسه کابینه ، خبر از تشکیل جلسات منظم در هفته با موضوع اقتصاد داد و گفت: جلسات اقتصادی کابینه ، هر هفته دو بار تشکیل می شود.

این که دو جلسه کابینه در هفته اختصاصاً با موضوع اقتصاد برگزار خواهد شد، نشان می دهد دولت جدید اهمیت اقتصاد و مشکلات پرشمار آن را دریافته و برایش برنامه دارد.
اما مهم تر این که ، رئیس جمهور در همین جلسه اول دستور داد که سایر تصمیمات وزرا نیز باید بر مبنای مصوبات جلسات اقتصادی اتخاذ شود و تابعی از آن باشد.

این دستور نیز می تواند نشانه ای از آن باشد که “رئیس جمهور روحانی” ، نظام مندسازی تصمیمات اقتصادی را در دستور کار دارد و حل مشکلات اقتصادی را اولویت گریز ناپذیر دولت خود قرار داده است ؛ این همان وعده ای بود که او در دوران تبلیغات ریاست جمهوری اش داده بود. حال باید دید در عمل نیز چنین خواهد بود؟ امید که چنین باشد.

*کار امروز را به فردا فکندن

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه