شنا و شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان

شنا و شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان

 

آبشار شیرآباد در شهرستان خان‌ببین در استان گلستان و در جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌ است. جاذبه های طبیعی و آبشار و حوض های زیبا باعث میشود که بسیاری از جوانان در فصل گرما برای شنا به این آبشار بیایند و تنی به آب بزنند.
 

 

001-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 002-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 003-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 004-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 005-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 006-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 007-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 008-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 009-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 010-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 011-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 012-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 013-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 014-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 015-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 016-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 017-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 018-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 019-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 020-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 021-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 022-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM] 023-SHIRABAD[wWw.NayabFun.CoM]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه