وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید

 

از لحظه انتشار خبر درگذشت مرتضی پاشایی خواننده جوان پاپ در روز جمعه، هزاران نفر از طرفداران این هنرمند جوان مقابل بیمارستان بهمن تهران تجمع و برای او سوگواری کردند.


وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 1

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 2

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 3

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 4

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 5

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 6

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 7

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 8

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 9

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 10

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 11

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 12

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 13

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 14

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 15

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 16

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 17

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 18

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 19

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 20

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 21

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 22

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 23

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 24

 

وقتی «بغض» هزاران نفر با رفتن مرتضی ترکید - تصویر 25

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه