کشف سوئیچ کنترل رشد سلول سرطانی

 کشف سوئیچ کنترل رشد سلول سرطانی

9406-19t925

محققان مرکز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس موفق به کشف یک مکانیسم جدید الکتریکی شده‌اند که می‌تواند سوئیچ‌های مولکولی متصل برای رشد سلول‌های سرطانی را کنترل کند.

این یافته‌ها می‌تواند منجر به درمان‌های جدید برای برخی از مرگبارترین انواع سرطان از جمله سرطان لوزالمعده، روده بزرگ و ریه شود که رشد غیرقابل کنترل سلول‌ها از جمله ویژگی‌های آن‌هاست.

سوئیچ‌های مولکولی که رشد سلول‌های انسان را تنظیم می‌کنند، کار جابجایی سلول‌هایی را بر عهده دارند که عمرشان پایان یافته است. اما زمانی که آن‌ها اشتباهی سلول را جابجا می‌کنند، سرطان‌های تهدیدکننده بوجود می‌آیند.

این تحقیق بر یک سوئیچ مولکولی موسوم به K-Ras تمرکز دارد. نسخه‌های جهش‌یافته این سوئیچ مولکولی در تعدادی از سرطان‌ها وجود دارد و این جهش‌ها، سوئیچ مذکور را در یک موقعیت مسدود می‌کند.

زمانی که K-Ras در یک موقعیت مسدود می‌شود، باعث تکثیر سلولی شده که منجر به تولید سرطان می‌گردد.

محققان در این تحقیق بر بارهای الکتریکی کوچکی تمرکز داشتند که توسط سلول‌ها حمل می‌شوند. آن‌ها نشان دادند که این بارهای الکتریکی رابطه معکوسی با سیگنال K-Ras دارند.

کارهای ابتدایی بر روی سلول‌های انسانی و حیوانی انجام شده و نتایج متعاقبا در یک مدل مگس میوه تایید شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه